Güneş Saati - Çeşitleri, Çalışması ve Özellikleri


Güneş Saati

Güneş Saati

Güneş saati zamanı ölçmede kullanılan bilinen en eski saatlerden biridir. Güneş tarafından oluşturulan gölgelerin bulunduğu noktalara göre saat belirlenir.

Güneş saati nasıl çalışır?

Güneş saati, güneş ışığına maruz kalan bazı nesnelerin gölgesinin bulunduğu konuma göre günün saatinin belirlenmesine yarayan saattir. Gün ilerledikçe güneşin gökyüzündeki yeri değişir ve dolayısıyla nesnenin gölgesi de, belirli bir düzlemde hareket ederek yer değiştirir. Gölgenin geldiği noktalara göre de güneş saati saatin kaç olduğunu gösterir.

Güneş saatinin tarihçesi

Güneş saatinin icadının M.Ö 1500'lü yıllara dayandığı söylenmektedir. Tarihçiler bu bilgi konusunda tamda emin değillerdir. Bazı raporlara göre güneş saatinin ilk defa Sümerler tarafından kullanıldığını yansıtmaktadır. Güneş saati uzun yıllar boyunca değişik medeniyetler tarafından kullanılmıştır. Mısır'da yapılan incelemelerde güneş saati olarak kullanılan uzun sütunlara rastlandı. Bu sütunlar değişik yerlere yerleştirilmiş ve zamanı öğrenmek için kullanılmaktaydılar.

Güneş saati örneği

Rumlar ve Romalılar ise güneş saatini daha da geliştirdiler. Güneş saatinin değişik çeşitlerini icat ettiler. Bunlardan biri de taşınabilir kadranlı güneş saatiydi.

taşınabilir güneş saati örneği

Giovanni Padovani ve Giuseppe Biancani gibi ünlü gök bilimcilerin güneş saati ile ilgili çok sayıda bilimsel makale ve tez oluşturmuşlardır.

Ortaçağda Müslümanlar güneş saati ile oldukça fazla ilgilenmişlerdir. Namaz saatlerinin öğrenilmesi için bu icad büyük bir önem taşımaktaydı. Müslümanlar Yunanlılardan öğrendikleri güneş saatini, üstün trigonometri bilgileri ile üst seviyeye çıkararak geliştirmişlerdir.

Benzer Yazılar

Güneş Saati - Çeşitleri, Çalışması ve Özellikleri
4/ 5