Saat Çeşitleri


saat çeşitleri

Geçmişten günümüze insanoğlu zamanı ölçümlemede bir çok icat bulmuş ve bu icatların hepsinin ortak adı da saat olmuştur. Şimdi günümüze kadar icat edilen, bir kısmının artık kullanılmadığı saat çeşitleri nelermiş bir göz atalım.

Saat Çeşitleri (Türleri)

  • Güneş saati (Güneş ışığının bir cisim üzerinde gölge oluşturması esasına dayalı olarak çalışan saatler)
  • Kum saati (Kumun bir alandan diğer alandan geçmesiyle tamamlanan süreleri gösteren saatler)
  • Su saati (Suyun bir kaptan diğer kaba geçiş süresini ölçen saatler)
  • Ateş saati (Mum, gaz gibi yanıcı maddeleri kullanarak zaman ölçmeye yarayan saatler)
  • Mum saati (Mumun yanma süresi ile alakalı süreyi ölçen saatler)
  • Atom saati (Atomların rezonans frekanslarını sayarak zamanı ölçen saatler)
  • Dijital saat (Günümüzde hala yaygın olarak kullanılmakta olan dijital göstergeli saatler)
a- Pilli dijital saatler (Çalışma gücünü pilden alır)
b- Güneş enerjili dijital saatler (Çalışma gücünü güneşten alır)
  • Mekanik saat (İçinde dişli ve çarklar bulunan mekanik aksamlı saatler)
a- Kurmalı mekanik saatler (Kurma mekanizmaları vardır)
b- Pilli mejanik saatler (Pil gücüyle mekanizma hareket eder)
c- Otomatik mekanik saatler ( Hareketlerimizin yarattığı kinetik enerji ile çalışırlar)
d- Köstekli saatler
e- Zemberekli saatler
f- Sarkaçlı saatler

Sizinde gördüğünüz gibi çok farklı çalışma şekillerine sahip saat çeşitleri icat edilmiş. Saat çeşitleri ne bakıldığında çalışma güçlerini farklı maddelerden aldıklarını görüyoruz.

Benzer Yazılar

Saat Çeşitleri
4/ 5