Su Saati - Çeşitleri, Çalışması ve Özellikleri


su saati

Su Saati

Günümüzde saati öğrenebilmemiz için yapmamız gereken şey sadece cep telefonumuza yada kol saatimize bakmak. Eski çağlarda ise zaman kavramı denen şeyin ölçülmesi oldukça zorlu bir süreçti. İnsanlar zamanı ölçebilmek adına pek çok icat geliştirdi. Su saati de bu icatlardan biridir.

Su saati nasıl çalışır?

Su saatinin en basit anlatımıyla çalışma ilkesi iki depo arasındaki su alışverişidir. Şimdi su saati çalışmasını biraz açalım.

Su saati iki adet depodan oluşan bir düzenektir. Birinci depoya doldurulan su, depo içinde bulunan delikler sayesinde ikinci depoya geçer. Depoların üzerinde işaretler bulunur ve bu işaretlerin her aralığı bir zaman dilimine tekamül eder. Yani aslına bakarsanız su saatinin çalışma prensibi ile kum saatinin çalışma prensibi hemen hemen aynı diyebiliriz. Aradaki fark kum saatinde kum, su saatinde de suyun kullanılmasıdır.

su saatinin çalışma prensibi

Zaman ölçümlerinde uzun süreler su saati kullanılmıştır. O dönemlerde su saatlerinde yaşanan bir sorun ortaya çıkmıştı. Mevsimlere göre yani suyun sıcaklık derecesine göre suyun bir depodan diğer depoya geçişi farklar yaratıyordu. Su saati için bu doğru ölçümün dışına çıkmak demekti. Buna çözüm olarakta su saatlerinde bulunan deliklerin boyutlarını değiştirmeyi buldular. Mevsime göre su saatlerinde kullanılan deliklerin boyutları değiştirildi ve doğru ölçüm bu şekilde sağlandı.

Su saatinin tarihçesi

Su saati ne zaman, kim tarafından bulundu bu bir muamma. Ancak bazı araştırmalar sonucu su saatinin M.Ö 1500' lü yıllarda bulunmuş olabileceği düşünülmektedir.

M.Ö 325 yılında ise Yunanlılar su saatini su hırsızı adıyla kullanmaya başlamışlardır. Su saati özellikle Atina'da hukuk mahkemelerinde konuşmacıların konuşma sürelerini hesaplamakta kullanıldı. Bu sayede herkes eşit şartlarda konuşmuş oluyordu. O dönemlerde kullanılan su saatleri için bir takım sorunlar olmuştu bu sorunlar suyun akış hızı ile ilgiliydi. Bu sorunu suyun basıncını kontrol altına alabilmeleri ile çözdüler.

Eski bir su saati örneği

Su saatleri çok basit yapıda görünseler de aslında çok karmaşık bir çalışma prensipleri vardır. Su saatleri her ay kalibre edilmesi gereken saatler. Mevsimsel olarak gece ve gündüzün uzayıp kısalması nedeniyle farklı metotlarla su akış hızının kontrol edilmesi gerekir.

Günümüz saatlerine baktığımızda bu kadar karmaşık olan su saati ve diğer saat çeşitlerinden sonra epey yol katetmiş görünüyoruz.

Benzer Yazılar

Su Saati - Çeşitleri, Çalışması ve Özellikleri
4/ 5